Ex-dagseffekten : Existerar överavkastningar på Stockholmsbörsen i samband med utdelningar?

Bachelor thesis Swedish OPEN
Bäckman, Jacob ; Strand, Magnus (2012)
  • Publisher: Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen
  • Subject: dividend | dividend yield | ex-dividend | ex-dividend day | abnormal return | Nasdaq OMX Stockholm | aktieutdelning | direktavkastning | ex-dag | ex-dagseffekt | överavkastning

Denna studie har undersökt huruvida det är möjligt att på Nasdaq OMX Stockholm generera systematiska överavkastningar i samband med att aktier börjar handlas exklusive rätt till utdelningar. Samtliga utdelningstillfällen har undersökts under perioden 2007-2011 vilket gi... View more
Share - Bookmark