Hälsofrämjande fysisk aktivitet hos personer under adjuvant cancerbehandling relaterad till fatigue, livskvalitet samt self-efficacy

Bachelor thesis Swedish RESTRICTED
Zetterlund, Johanna;
(2016)
  • Publisher: Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
  • Subject: Cancer | fatigue | physical activity | self-efficacy | quality of life | fysisk aktivitet | livskvalitet

Bakgrund Cancerdrabbade lider ofta av cancerrelaterad fatigue (CRF) och försämrad livskvalitet under och efter behandling. Hälsofrämjande fysisk aktivitet (HFA) kan minska risken för dessa negativa konsekvenser. HFA påverkas bl.a. av träningsrelaterad self-efficacy, dvs... View more
Share - Bookmark