publication . Bachelor thesis . 2016

Hälsofrämjande fysisk aktivitet hos personer under adjuvant cancerbehandling relaterad till fatigue, livskvalitet samt self-efficacy

Zetterlund, Johanna;
Restricted Swedish
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
  • Country: Norway
Abstract
Bakgrund Cancerdrabbade lider ofta av cancerrelaterad fatigue (CRF) och försämrad livskvalitet under och efter behandling. Hälsofrämjande fysisk aktivitet (HFA) kan minska risken för dessa negativa konsekvenser. HFA påverkas bl.a. av träningsrelaterad self-efficacy, dvs tilltron till egen förmåga att vara fysisk aktiv. Syfte Att undersöka HFA hos personer under adjuvant cancerbehandling vid diagnos och efter sex månader samt att undersöka om de med en stabil HFA hade lägre CRF, högre livskvalitet samt högre träningsrelaterad self-efficacy jämfört med dem utan stabil HFA. Metod Kohortstudie med jämförande, prospektiv design. Data insamlades vid baslinje- och sexm...
Subjects
free text keywords: Cancer, fatigue, physical activity, self-efficacy, quality of life, fysisk aktivitet, livskvalitet
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue