BIM som Informationsbärare in i Förvaltningen : En studie vid Forsmarks Kraftgrupp

Bachelor thesis Swedish OPEN
Svens, Therése;
(2013)
  • Publisher: Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper
  • Subject: BIM | Building Information Modeling | IFC | Förvaltning | Forsmark | 3D-CAD

BIM, Building Information Modeling, börjar vinna mark inom byggbranschen i Sverige och är en vedertagen process i vart och vartannat byggprojekt. Forsmarks Kraftgrupp står inför både upprustningar av sina anläggningar och nyproduktion av bland annat kontor, verkstad och... View more
Share - Bookmark