publication . Bachelor thesis . 2013

BIM as an Information Carrier Throughout the Building Process

Svens, Therése;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2013
  • Publisher: Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper
  • Country: Sweden
Abstract
BIM, Building Information Modeling, börjar vinna mark inom byggbranschen i Sverige och är en vedertagen process i vart och vartannat byggprojekt. Forsmarks Kraftgrupp står inför både upprustningar av sina anläggningar och nyproduktion av bland annat kontor, verkstad och hotell. BIM framstår nu som en lukrativ metod för att dra ner på projektkostnaderna, men även för att få ytterligare ordning och struktur på den enorma mängd dokumentation som ackumulerat under de dryga trettio åren av drift. Syftet med detta arbete är att ta fram ett underlag för implementering av BIM på byggkonstruktionskontoret på Forsmarks Kraftgrupp, som även ska kunna användas för att markn...
Subjects
free text keywords: BIM, Building Information Modeling, IFC, Förvaltning, Forsmark, 3D-CAD
Related Organizations

Forsmarks Kraftgrupp (2011). FTF-2011-1846 Data/IT möte FGS och FTF, Forsmark.

Any information missing or wrong?Report an Issue