publication . Bachelor thesis . 2007

Ett omusikaliskt genombrott : Mottagandet av Elvis Presley i svensk press under rockmusikens etableringsfas 1956-58

Klang, Kent;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2007
  • Publisher: Uppsala universitet, Institutionen för musikvetenskap
  • Country: Sweden
Abstract
Abstract Kent Klang: Ett omusikaliskt genombrott: Mottagandet av Elvis Presley i svensk press under rockmusikens etableringsfas 1956-1958. Uppsala Universitet: Institutionen för musikvetenskap, uppsats för 60p. 2007 När Elvis Presley gjorde sitt stora genombrott i USA i mitten på 1950-talet kom han att angripas hårt i bland annat amerikansk press. Upprördheten hade sin grund i Elvis sexuellt utmanande kroppsrörelser och rhythm and blues betonade musik. De här artistiska stildragen avslöjade också Elvis influenser från den svarta kulturen i ett USA som vid tiden var präglat av rasism och segregation. Man beskyllde även Elvis och rockmusiken för att vara upphov ti...
Subjects
free text keywords: Music, Musikvetenskap
Related Organizations

1956. (Guralnick 1994, s. 285) Elvis kroppsrörelser under framförandet av Hound Dog - Nash, Alanna 2003: The colonel: The extraordinary story of colonel Tom Parker and Elvis Presley, New York

Rander, Tommy/Sandblad, Håkan 1976: Rockens roll, Stockholm Rasmusson, Ludvig 1981: Rock, Stockholm

Stern, Jane och Michael 1988: Elvis värld, Höganäs

Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue