E-shop 'til you drop : En studie över e-handlares anpassning av den fysiska köpprocessen till ett virtuellt sammanhang

Bachelor thesis Swedish OPEN
Alcazar, Alexander; Kastås, Sandra;
(2011)
  • Publisher: Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen
  • Subject: process virtualization | situational variables | internet marketing | e-commerce | online store | web shop | processvirtualisering | situationsvariabler | internetmarknadsföring | e-handel | internethandel | webbutik

Denna magisteruppsats behandlar e-handlares anpassning av en fysisk köpprocess till en virtuell. Med detta syftar vi mer specifikt på e-handlare av modekläder som i högre grad är beroende av en fysisk köpprocess. Vår frågeställning var således: Hur gör e-handlare inom k... View more
Share - Bookmark