KR’PTA. Samtidspoesin och Derrida : Spår och ärrbildningar hos Johannes Heldén, Ingrid Storholmen och Anna Hallberg

Article Swedish OPEN
Schmidt, Lisa;
(2006)
  • Publisher: Uppsala : Svenska Litteratursällskapet
  • Subject: General Literature Studies | Litteraturvetenskap

Lisa Schmidt, KR’PTA. Samtidspoesin och Derrida. Spår och ärrbildningar hos Johannes Hel­dén, Ingrid Storholmen och Anna Hallberg. (CR’PT. Contemporary Poetry and Derrida: Traces and Scarring in the Poetry of Johannes Heldén, Ingrid Storholmen and Anna Hallberg.) Throug... View more
Share - Bookmark