Införandet av IAS 41 : Hur har kapitalfördelningen mellan intressenter i den norska laxodlingsbranschen utvecklats?

Bachelor thesis Swedish OPEN
Dahlén, Jonas; Josefsson, Carl;
(2013)
  • Publisher: Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen
  • Subject: Biologiska tillgångar | IAS 41 | intressentmodellen | värdering till verkligt värde.

Införandet av IAS 41 medförde att redovisningsprinciperna för värderingen av ett företags biologiska tillgångar förändrades. Det finns forskning på hur införandet av IAS 41 påverkat olika aktörer inom skogsindustrin men lite är skrivet om dess påverkan på laxodlingsindu... View more
Share - Bookmark