Boye och "jag" : En grammatisk analys av en litterär persona

Bachelor thesis Swedish OPEN
Lindström, Elina;
(2015)
  • Publisher: Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk
  • Subject: poesi | lyrikanalys | SFG | systemisk-funktionell grammatik | Karin Boye | berättarjag | interpersonella metafunktionen | Specific Languages | Studier av enskilda språk

I denna uppsats använder jag den interpersonella metafunktionen inom systemisk-funktionell grammatik för att undersöka sex av Karin Boyes dikter, detta med syfte att se huruvida en sådan här analys kan säga något av intresse om diktjaget. Analysen genomfördes enligt Hol... View more
Share - Bookmark