publication . Bachelor thesis . 2015

Boye och "jag" : En grammatisk analys av en litterär persona

Lindström, Elina;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2015
  • Publisher: Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk
  • Country: Sweden
Abstract
I denna uppsats använder jag den interpersonella metafunktionen inom systemisk-funktionell grammatik för att undersöka sex av Karin Boyes dikter, detta med syfte att se huruvida en sådan här analys kan säga något av intresse om diktjaget. Analysen genomfördes enligt Holmberg och Karlssons modell i Grammatik med betydelse, där subjekt och finit tagits ut varpå språkhandlingar markerats och modalitet kommenterats. Dikterna är hämtade ur Boyes Samlade dikter. Av min analys framgår att jaget behandlar sig självt som visare och mer klarsynt än en vanlig människa, men samtidigt är slav under ett mänskligt känsloliv. Jaget framställer sig självt som en auktoritet på li...
Subjects
free text keywords: poesi, lyrikanalys, SFG, systemisk-funktionell grammatik, Karin Boye, berättarjag, interpersonella metafunktionen, Specific Languages, Studier av enskilda språk
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue