IFRS: Kokbok eller principer : -en studie om utvecklingen av jämförbarhet mellan företags koncernredovisning i enlighet med IFRS

Bachelor thesis Swedish OPEN
Kristoffers, Linda; Sjökvist, Camilla; (2008)
  • Publisher: Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen
  • Subject: IFRS | jämförbarhet | nyinstitutionell teori | Business studies | Företagsekonomi

Sedan år 2005 är noterade företag skyldiga att följa internationella redovisningsstandarder, IFRS. IFRS är ett principbaserat system vilket medför att standarderna tillämpas olika. Därmed försvåras jämförbarheten mellan företags koncernredovisning. Jämförbarhet är en av... View more
Share - Bookmark