publication . Bachelor thesis . 2013

Sociala medier och levnadsvanor : Användning av Facebook och Twitter samt mat-, motions- och sömnvanor

Lindström, Anna;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2013
  • Publisher: Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
  • Country: Norway
Abstract
Bakgrund: Ohälsosamma levnadsvanor bidrar avsevärt till sjukdomsbördan. Allt mer tid spenderas vid skärm och forskning tyder på negativa effekter på mat-, motions- och sömnvanor. Teknikens utveckling har förändrat skärmtiden. Sociala medier har intagit en viktig plats i mångas liv och skärmtid är inte längre automatisk förknippat till faktorer såsom stillasittande samt möjlighet att äta mer. Forskning om levnadsvanor och sociala medier saknas. Syfte: Att undersöka graden av användning av de sociala medierna Facebook och Twitter samt dess samband med de tre olika levnadsvanorna mat-, motions- och sömnvanor. Metod: Deskriptiv, korrelativ tvärsnittstudie i form av ...
Subjects
free text keywords: social media, Facebook, Twitter, lifestyle, public health, sociala medier, levnadsvanor, folkhälsa
Related Organizations

Allan, R. (2011). Facebook's response to questions from the Data Inspectorate of Norway. Hämtad 25 mars, 2013, från Datatilsynet, http://www.datatilsynet.no/Global/english/ Facebook_questions_answere2011.pdf

Apple. (2013). Vanliga frågor om App Store. Hämtat 12 mars, 2013, från http://support. apple.com/kb/HT2001?viewlocale=sv_SE&locale=sv_SE

Bennett, G.G., Wolin, K.Y., Viswanath, K., Askew, S., Puleo, E. & Emmons, K.M. (2006). Television viewing and pedometer-determined physical activity among multiethnic residents of low-income housing. American Journal of Public Health, 96(9), 1681- 1685. doi:10.2105/AJPH.2005.080580.

Blass, E.M., Anderson D.R., Kirkorian, H.L., Pempek, T.A., Price, I. & Koleini, M.F. (2006). On the road to obesity: television viewing increases intake of high density foods. Physiology & Behavior, 88, 597- 604. doi:10.1016/j.physbeh.2006.05.035.

Bowman, S.A. (2006). Television viewing characteristics of adults: correlations to eating practices and overweight and health status. Preventing Chronic Disease, 3(2), 1-11. Hämtad från databasen PubMed.

Boyd. d. & Ellison, N. (2008). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 210-230. doi:10.1111/j.1083- 6101.2007.00393.x

Boynton-Jarrett, R., Thomas, T.N., Peterson, K.E., Wiecha, J., Sobol, A.M. & Gortmaker, S.L. (2003). Impact of television viewing patterns on fruit and vegetable consumption among adolescents. Pediatrics, 112(6),1321-1326. Hämtad från databasen PubMed.

Brug, J., Oenema, A., Kroeze, W. & Raat H. (2005). Original Communication: The internet and nutrition education: challenges and opportunities. European Journal of Clinical Nutrition, 59 (1), 130-139. doi:10.1038/sj.ejcn.1602186.

Bryman, A. (2009). Samhällsvetenskapliga metoder (1:5. uppl.). Malmö: Liber AB.

Chou, H-T. G., & Edge, N. (2012). “They are happier and having better lives than I am”: The impact of using Facebook on perceptions of others' lives. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 15(2), 1-5. doi: 10.1089/cyber.2011.0324.

Coon, K. A., Goldberg, J., Rogers, B. L., & Tucker, K. L. (2001). Relationships between use of television during meals and children's food consumption patterns. Pediatrics, 107(1), 167. doi: 10.1542/peds.107.1.e7.

Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue