Kommunikationssvårigheter inom autismspektrumtillstånd : En fallstudie om användningen av det alternativa kommunikationsverktyget PECS

Bachelor thesis Swedish OPEN
Larsson, Beatrice;
(2014)
  • Publisher: Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Subject: autismspektrumtillstånd | PECS | kommunikation | AKK | beteende

Syftet med denna studie är att undersöka användningen av det alternativa kommunikationsverktyget PECS (Picture Exchange Communication System), som är vanligt förekommande hos personer inom autismspektrumtillstånd (ASD). Hos människor inom ASD är det vanligt med kommunik... View more
Share - Bookmark