Sjuksköterskors upplevelse vid vård av patienter med substansbrukssyndrom

Bachelor thesis Swedish OPEN
Hanna, Johansson; Frida, Zetterman;
(2016)
  • Publisher: Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
  • Subject: Nursing | Omvårdnad

Bakgrund Tidigare forskning visar att sjuksköterskor har förutfattade meningar om patienter med en stigmatiserande diagnos. Sjuksköterskor stigmatiserar och har negativa attityder som påverkar deras vård av dessa patienter. Individer med substansbrukssyndrom är en grupp... View more
Share - Bookmark