publication . Bachelor thesis . 2016

Sjuksköterskors upplevelse vid vård av patienter med substansbrukssyndrom

Hanna, Johansson; Frida, Zetterman;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
  • Country: Sweden
Abstract
Bakgrund Tidigare forskning visar att sjuksköterskor har förutfattade meningar om patienter med en stigmatiserande diagnos. Sjuksköterskor stigmatiserar och har negativa attityder som påverkar deras vård av dessa patienter. Individer med substansbrukssyndrom är en grupp som är särskilt utsatt för stigmatisering i samhället. Dessa individer påträffas inom samtliga specialiteter inom vården. Denna studie fokuserar därför på sjuksköterskors upplevelse av patienter med substansbrukssyndrom. Syfte Syftet med denna studie var att studera sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med substansbrukssyndrom. Metod Metoden som användes var en systematisk litteratu...
Subjects
free text keywords: Nursing, Omvårdnad
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue