Motivation beroende på anställningsform? : En fallstudie om motivationsrelaterade skillnader mellan fast anställda och inhyrda medarbetare på ett bank- och försäkringsföretag

Bachelor thesis Swedish OPEN
Sundqvist Swahn, Sofia; Emthén, Niklas; Persson, Katarina;
(2011)
  • Publisher: Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen
  • Subject: Motivation | Inhyrda Medarbetare | Extrinsic Motivation | Intrinsic Motivation | Equity Theory | Job Design Theory | Goal-Setting Theory | Expectancy Theory | Self-Determination Theory

Bemanningsbranschen växer och allt fler personer blir anställda via bemanningsföretag. Bemanningsföretagens viktigaste uppgift är att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden. De gör det lättare för företagen att snabbt anpassa arbetsstyrkan till efterfrågan. Samtidigt fin... View more
Share - Bookmark