BYOD och Cloud Computing : En vägledande studie för hur BYOD bör bedrivas säkert tillsammans med cloud computing

Bachelor thesis Swedish OPEN
Abramian, Fredrik; Wedholm, Joel; (2013)
  • Publisher: Uppsala universitet, Informationssystem
  • Subject: BYOD | Cloud Computing | Security | Productivity | Molntjänst | Säkerhet

Syftet med denna uppsats är att få en insikt i hur informationssäkerhetsarbetet påverkas av Bring Your Own Device (BYOD) i kombination med cloud computing. Författarna har kommit fram till sin slutsats genom att utföra intervjuer på två olika verksamheter samt en enkätu... View more
Share - Bookmark