Förändring av förpackning som utökning av marknadsmixen : En studie av fem snabbrörliga konsumentvaror inom livsmedelsbranschen

Bachelor thesis Swedish OPEN
Sandström, Carolina; Eriksson, Sofie;
(2011)
  • Publisher: Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen
  • Subject: Marketing mix | packaging | package change | differentiation | Marknadsmix | förpackning | förändring av förpackning | differentiering

Denna uppsats behandlar förändring av förpackning som en möjlig utökning av produktkategorin i Kotler & Kellers utvidgade marknadsmix. I marknadsmixen behandlas förpackningen som statisk under en varas livstid och studiens syfte var att se om förpackningsförändringa... View more
Share - Bookmark