publication . Bachelor thesis . 2011

Förändring av förpackning som utökning av marknadsmixen : En studie av fem snabbrörliga konsumentvaror inom livsmedelsbranschen

Sandström, Carolina; Eriksson, Sofie;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2011
  • Publisher: Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen
  • Country: Sweden
Abstract
Denna uppsats behandlar förändring av förpackning som en möjlig utökning av produktkategorin i Kotler & Kellers utvidgade marknadsmix. I marknadsmixen behandlas förpackningen som statisk under en varas livstid och studiens syfte var att se om förpackningsförändringar istället bör ske vid flertalet tillfällen. Genom existerande litteratur identifierades tre centrala begrepp som ansågs betydelsefulla för studien; förpackning, förändring av förpackning och differentiering. Fem olika företag med snabbrörliga konsumentvaror inom livsmedelsbranschen intervjuades om varför förändringarna sker. Företagen valdes efter ett antal grundkriterier och ett av dessa var att...
Subjects
free text keywords: Marketing mix, packaging, package change, differentiation, Marknadsmix, förpackning, förändring av förpackning, differentiering
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue