publication . Bachelor thesis . 2017

Djur som stöd i demensvården : Hur personer med demenssjukdom påverkas av djur i omvårdnaden

Olménius, Fanny; Boström, Anna;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
  • Country: Sweden
Abstract
Bakgrund: Varje år insjuknar uppskattningsvis 25 000 personer i Sverige i någon form av demenssjukdom. Behovet av anpassad vård för denna specifika grupp kräver nya och även utvecklade omvårdnadsmetoder. I nuläget finns ingen botande behandling för de olika demenssjukdomarna, utan fokus ligger vid att mildra besvären av sjukdomsbundna symtom. Animal-assisted therapy (AAT) och Animal-assisted activity (AAA) har blivit allt mer populärt inom olika områden av omvårdnadsarbete. Djur kan inverka positivt på både fysiologiska och psykologiska symtom, och därmed användas av sjuksköterskor som ett ytterligare verktyg inom den personcentrerade omvårdnaden. Syfte: Att und...
Subjects
free text keywords: nursing, animal assisted-therapy, dementia, omvårdnad, djurterapi, demens, Nursing, Omvårdnad
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue