Djur som stöd i demensvården : Hur personer med demenssjukdom påverkas av djur i omvårdnaden

Bachelor thesis Swedish OPEN
Olménius, Fanny; Boström, Anna;
(2017)
  • Publisher: Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
  • Subject: nursing | animal assisted-therapy | dementia | omvårdnad | djurterapi | demens | Nursing | Omvårdnad

Bakgrund: Varje år insjuknar uppskattningsvis 25 000 personer i Sverige i någon form av demenssjukdom. Behovet av anpassad vård för denna specifika grupp kräver nya och även utvecklade omvårdnadsmetoder. I nuläget finns ingen botande behandling för de olika demenssjukdo... View more
Share - Bookmark