Abort inom den islamiska rättstraditionen

Report Swedish OPEN
Sayed, Mosa;
(2013)
  • Publisher: Uppsala : Juridiska fakulteten, Uppsala universitet

Den svenska patientpopulationens stora heterogenitet, exempelvis med hänsyn till etnicitet, kultur, religion och nationell härkomst, kan på olika sätt påverka hur patienter uppfattar vad som utgör god vård. Islam och muslimer utgör idag en del av det svenska samhället o... View more
Share - Bookmark