publication . Report . 2013

Abort inom den islamiska rättstraditionen

Sayed, Mosa;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2013
  • Publisher: Uppsala universitet, Juridiska institutionen
  • Country: Norway
Abstract
Den svenska patientpopulationens stora heterogenitet, exempelvis med hänsyn till etnicitet, kultur, religion och nationell härkomst, kan på olika sätt påverka hur patienter uppfattar vad som utgör god vård. Islam och muslimer utgör idag en del av det svenska samhället och representerar en beaktansvärd del av dem som vänder sig till hälso- och sjukvården. Forskning om islam och frågor rörande hälso- och sjukvård i den svenska kontexten är dock begränsad. Inte minst gäller det synen på abort inom islam. Syftet med denna artikel är att delvis fylla denna lucka genom att beskriva hur abort behandlats inom den islamiska rättstraditionen samt presentera två abortlagst...
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue