publication . Bachelor thesis . 2015

”Varken E=mc2 eller Det förlorade paradiset rafsades ihop av en festprisse” : En kvalitativ studie om introvert beteende i skolan

Larsson, Sofie; Nordqvist, Micaela;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2015
  • Publisher: Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Country: Norway
Abstract
Denna studie syftar till att lyfta fram begreppet introvert i skolvärlden genom att undersöka hur introverta beteenden kan påverka elevers utbildning. Vi lyfter även fram lärares tillskrivande av introvert beteende. Vi utgår ifrån Jung och H.J. Eysencks definitioner av begreppet introvert samt tar upp olika beteendeteorier och perspektiv på introvert beteende för att kunna identifiera och analysera våra resultat. Studiens metod är en empirisk datainsamling i form av observationer och intervjuer. Observationerna och intervjuerna analyseras enskilt och avslutas i en gemensam analys. Det vi kom fram till var att extroverta normer till stor del råder i skolans verks...
Subjects
free text keywords: introvert, elevbeteende, tillskrivande, extrovert norm, pedagogisk påverkan
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue