”Varken E=mc2 eller Det förlorade paradiset rafsades ihop av en festprisse” : En kvalitativ studie om introvert beteende i skolan

Bachelor thesis Swedish OPEN
Larsson, Sofie; Nordqvist, Micaela;
(2015)
  • Publisher: Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Subject: introvert | elevbeteende | tillskrivande | extrovert norm | pedagogisk påverkan

Denna studie syftar till att lyfta fram begreppet introvert i skolvärlden genom att undersöka hur introverta beteenden kan påverka elevers utbildning. Vi lyfter även fram lärares tillskrivande av introvert beteende. Vi utgår ifrån Jung och H.J. Eysencks definitioner av ... View more
Share - Bookmark