KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP ett ledarskap för moderna organisationer : Kvalitativ studie med ansats att definiera begreppet

Bachelor thesis Swedish OPEN
Axäll, Jenny (2004)
  • Publisher: Uppsala universitet, Medier och kommunikation
  • Subject: Communicative leadership | communicative competence | communicative fol-lowership | communicative processes | decentralized organizations | leadership | organizational culture | internal communication | definition of leadership. | Media and communication studies | Medie- och kommunikationsvetenskap

AbstractTitle: Communicative leadership – a leadership for modern organizationsQualitative research attempting to define the concept.(Kommunikativt ledarskap – ett ledarskap för moderna organisationerKvalitativ studie med ansats att definiera begreppet.)Author: Jenny Ax... View more
Share - Bookmark