publication . Doctoral thesis . 2015

Predicción de los trastornos de la personalidad del Eje II del DSM-IV-TR a partir de diferentes modelos dimensionales: Costa y McCrae, Zuckerman y Cloninger

Gallart Masià, Salvador;
Open Access Spanish; Castilian
  • Published: 18 May 2015
  • Publisher: Universitat de Lleida
Abstract
Aquest estudi pretén comprovar l’existència o no de diferències estructurals entre la personalitat normal i patològica. D’altra banda, interessa veure la capacitat predictiva dels tests de personalitat normal respecte als trastorns de la personalitat segons els criteris del DSM-IV-TR, en població sana i clínica. S'utilitzen tres instruments psicomètrics (NEO-PI-R, ZKPQ-50-CC i TCI-R), pertanyents als models dimensionals de personalitat de Costa i McCrae (Cinc Grans Factors), Zuckerman (Cinc Alternatius) i Cloninger (Psicobiològic de Temperament i Caràcter), respectivament. Els resultats confirmen que l’estructura de la personalitat no varia en població sana i cl...
Subjects
free text keywords: Models estructurals de personalitat, Predicció de trastorns de la personalitat, DSM-IV, Modelos estructurales de personalidad, Predicción de trastornos de la personalidad, Structural Personality Models, Personality Disorders prediction, Personalitat, avaluació i tractament psicològic, 159.9
Download from
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue