Molecular mechanisms underlying the effects of cannabinoids in the brain

Doctoral thesis English OPEN
Puighermanal Puigvert, Emma, 1983- (2011)
  • Publisher: Universitat Pompeu Fabra
  • Subject: anxiety | ansietat | 57 | CB1 | memory | hippocampus | tolerància | cannabinoids | mTOR | THC | tolerance
    mesheuropmc: lipids (amino acids, peptides, and proteins)

El sistema endocannabinoid és un sistema neuromodulador endogen que regula diverses funcions fisiològiques, incloent el control del moviment, la memòria, l’ansietat i el dolor, entre altres. Els compostos cannabinoids es troben principalment a la planta Cannabis sativa ... View more
Share - Bookmark