Respuesta de cultivares de patata a la salinidad y potencial efecto protector del metil jasmonato frente al estrés salino

Doctoral thesis Spanish; Castilian OPEN
Rodríguez Buitrón, Ricardo (2014)
  • Publisher: Universitat de Lleida
  • Subject: Salinitat | Solanum tuberosum | Metil jasmonato | Prolina | Salinidad | Actividad antioxidante | Catalasa | Salinity | Methyl jasmonate | Proline | Fisiologia vegetal | 633

En aquesta Tesi Doctoral es van caracteritzar in vitro quatre cultivars de patata amb diferent cicle de maduració, Agata, Monalisa, Kennebec i Red Pontiac en base al desenvolupament vegetatiu i radical dels explants. L’efecte del MeJa es va avaluar en base al desenvolupament vegetatiu i radical dels explants exposats a 0,10, 50, 250 i 1250 nM de MeJa. La tolerància a l’estrès salí es va avaluar en base al desenvolupament vegetatiu i radical dels explants dels quatre cultivars exposats a 0, 30, 60, 90, 120 mM de NaCl. Una vegada determinat l’efecte del MeJa i la tolerància a la salinitat, es va avaluar l’efecte protector del MeJa front l’estrès salí combinant les concentracions de NaCl i MeJa amb els quatre cultivars de patata. La determinació de la prolina i l’activitat enzimàtica de la catalasa i la peroxidasa es varen utilitzar com indicadors de tolerància a l’estrès salí.
Share - Bookmark