Atròfia muscular espinal: mecanismes patogènics i estratègies terapèutiques en models murins de la malaltia

Doctoral thesis Catalan; Valencian OPEN
Cerveró Cebrià, Clàudia;
(2016)
  • Publisher: Universitat de Lleida
  • Subject: Atròfia muscular espinal | Models murins | Sinapsis neuromuscular | Motoneurona | Múscul esquelètic | Agents terapèutics | Spinal muscular atrophy | Mouse models | Neuromuscular junction | Motoneuron | Skeletal muscle | Therapeutic agents | Medicina | 616.8

L’atròfia muscular espinal (AME) és una malaltia genètica que cursa amb mort de motoneurones espinals i atròfia muscular. S’ha caracteritzat un model murí d’AME, l’Smn2B/-, amb una clínica menys severa que la mostrada per altres models més extensament utilitzats. S’h... View more
Share - Bookmark