Study of cow subclinical hypocalcemia and development of new tools for its diagnostic and prevention

Doctoral thesis English OPEN
Rodríguez Pérez, Eduardo M;
(2015)
  • Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona
  • Subject: Hipocalcèmia | Hipocalcemia | Hypocalcemia | Calcitonina | Calcitonin | Vauqes | Vacas | Cows | Ciències Experimentals | 577

Les vaques de llet sofreixen pèrdues de calci (Ca) quan comença la lactació i poden veure’s afectades per la hipocalcèmia clínica (sèrum Ca < 6mg/dL) o subclínica (Ca < 8.5mg/dL). Donat que la incidència clínica és del 5%, el problema més rellevant es troba en els casos... View more
Share - Bookmark