Pacientes con fractura de cadera. Valoración de la cirugía precoz en estados de antiagregación plaquetaria

Doctoral thesis Spanish; Castilian OPEN
Mas i Atance, Jaume;
(2014)
  • Publisher: Universitat de Lleida
  • Subject: Fractura de maluc | Antiagregants plaquetaris | Cirugia precoç | Fractura de cadera | Antiagregantes plaquetarios | Cirugía precoz | Hip fracture | Antiplatelet agents | Early surgery | Medicina | 616.7

El tractament estàndard de la fractura de maluc és la cirurgia precoç sota anestèsia raquídia . S'ha descrit un augment de les complicacions quan el tractament es posposa més enllà de les 48 hores, sigui quin sigui el motiu de la demora . El maneig dels pacients amb ... View more
Share - Bookmark