Fundamentos del derecho sancionador tributario

Doctoral thesis Spanish; Castilian OPEN
Sánchez Gervilla, Antonio,;
(2017)
  • Publisher: Universitat Abat Oliba
  • Subject: Dret sancionador tributari | Derecho sancionador tributario | Tax penalty right | 349

Es podria afirmar que el Dret sancionador administratiu, i per tant el Dret sancionador tributari, és una de les branques del Dret que més controvèrsia ha generat des de la seva gènesi; bona prova d'això la podem trobar en la seva evolució històrica, atenent al... View more
Share - Bookmark