Efectividad del programa Guttmann NeuropersonalTrainer®-Salud Mental en los primeros episodios de la esquizofrenia y del trastorno esquizoafectivo

Doctoral thesis Spanish; Castilian OPEN
Torres Rivas, Cristina;
(2015)
  • Publisher: Universitat Ramon Llull
  • Subject: Deterioro cognitivo | Esquizofrenia | Trastorno esquizoafectivo | Rehabilitación cognitiva | Neurorehabilitación | Programa informatizado | Ciències de la Salut | 616.89

Introducció. Una de les característiques primàries en l’esquizofrènia i en el trastorn esquizoafectiu és la pèrdua de les funcions neurocognitives. Els programes de rehabilitació cognitiva, tot i que han mostrat bons resultats sobre la neurocognició; són tractaments que... View more
Share - Bookmark