Diagnòstics d'infermeria vinculats al procés migratori: visió dels inmigrants

Doctoral thesis Catalan; Valencian OPEN
Rifà i Ros, Maria Rosa;
(2012)
  • Publisher: Universitat Rovira i Virgili
  • Subject: Immigració | Immigrant | Diagnòstics d'infermeria | Procés migratori | Inmigración | Inmigrante | Diagnósticos de Enfermería | Proceso migratorio | 3 | 572 | 614 | 616.89

L’objectiu general d’aquesta investigació pretén identificar els diagnòstics d’infermeria NANDA predominants en la població immigrant, vinculats al procés migratori i està emmarcada en el Model de Competència Cultural de Purnell i en el model Outcome Present State Test ... View more
Share - Bookmark