Influència de la temperatura i durada de la immersió aquàtica sobre el to muscular: aplicacions en el rendiment esportiu

Doctoral thesis Catalan; Valencian OPEN
Mur Gimeno, Esther;
(2013)
  • Publisher: Universitat de Barcelona
  • Subject: Fisiologia de l'exercici | Fisiología del ejercicio | Sport physiology | Esports aquàtics | Deportes acuáticos | Aquatic sports | Hidroteràpia | Hidroterapia | Hydrotherapy | Tensiomiografia | Tensiomiografía | Tensiomyography | Ciències de la Salut | 79

La Hidroteràpia és un dels més vells procediments terapèutics. Al llarg de la història s’ha emprat l’aigua com a agent terapèutic i preventiu per tal d’assegurar un cos sa, si bé, és cert que en els darrers anys la importància d’aquest ús ha estat subjecte de diferents ... View more
Share - Bookmark