El cuidador principal del paciente con esquizofrenia: calidad de vida, carga del cuidador, apoyo social y profesional

Doctoral thesis Spanish; Castilian OPEN
Ribé Buitrón, José Miguel;
(2014)
  • Publisher: Universitat Ramon Llull
  • Subject: Esquizofrènia | Esquizofrenia | Schizophrenia | Cuidador principal | Primary caregiver | Qualitat de vida | Calidad de vida | Quality of life | Ciències de la Salut | 159.9

Introducció: la introducció deis antipsicòtics i la desinstitucionalització ha col•locat en els familiars de pacients amb esquizofrènia la responsabilitat de la cura informal. Això comporta especialment en els cuidadors principals una disminució en la seva qualitat de v... View more
Share - Bookmark