L’empatia i l’ensenyament-aprenentatge de les Ciències Socials a l’Educació Primària a Catalunya. Un estudi de cas

Doctoral thesis Catalan; Valencian OPEN
Yuste Munté, Montserrat;
(2017)
  • Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona
  • Subject: Empatia | Empatía | Empathy | Educació primària | Educación primaria | Primary education | Ensenyament i aprenentatge de les ciències socials | Enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales | Teaching and learning of social sciencies | Ciències Socials | 37

L’empatia és un indicador de pensament social i crític, i una de les capacitats que no sols condicionarà la representació i comprensió social de l’alumnat sinó que també facilitarà el seu desenvolupament en el món. L’empatia és també una de les demandes educatives actua... View more
Share - Bookmark