Cydia pomonella (L.) (LEPIDOPTERA: TORTRICIDAE). Aspectos de su taxonomía, comportamiento y monitoreo aplicados a programas de control en grandes áreas

Doctoral thesis Spanish; Castilian OPEN
Fernández, Darío E.;
(2012)
  • Publisher: Universitat de Lleida
  • Subject: Fruiters de llavor | Plagues | Noguers | Programes de control | Frutales de pepita | Nogales | Programas de control | Pome fruits | Walnuts | Analytical tools | Producció vegetal | 631 | 633

La carpocapsa [Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae)] és una de les plagues més importants dels fruiters de llavor (pereres, pomeres i codonyers) i dels noguers. El seu control és crític per a assolir una producció sostenible i amb qualitat per a l’ex... View more
Share - Bookmark