Fractura y mecanismos de deformación de un polipropileno reforzado con cenizas y modificado con un copolímero de bloque

Doctoral thesis Spanish; Castilian OPEN
García Pardo, Santiago;
(2013)

[Resumo] Nesta memoria, preséntase os resultados do estudio da fractura e deformación de compostos de polipropileno (PP), un copolímero olefínico en bloque (OBC) e cinzas, procedentes da queima de biomasa forestal, modificadas cun axente de acoplamento silano e procesad... View more
Share - Bookmark