publication . Doctoral thesis . 2013

Study of human genetic diversity : inferences on population origin and history

Haber, Marc, 1980-;
Open Access English
  • Published: 05 Dec 2013
  • Publisher: Universitat Pompeu Fabra
Abstract
Els patrons de diversitat genètica humana suggereixen que els humans van sorgir d’un petit grup a l’Àfrica que es va expandir ràpidament fa uns 50,000 anys per tot el planeta. En migrar cap a nous hàbitats, la deriva genètica i la selecció natural van afectar de manera diferencial les poblacions, generant una estructura genètica. Mitjançant la comprensió de l’estructura genètica de les poblacions podem reconstruir la història humana i entendre la base genètica de les malalties. Aquest treball contribueix a l’esforç continu de catalogar la diversitat genètica humana explorant poblacions poc representades en altres estudis genètics. Hem utilitzat variacions al lla...
Subjects
free text keywords: Population genetics, Human migrations, Afghanistan, Levant, North Africa, SNPs, STRs, Genètica de poblacions, Migracions humanes, Afganistan, Llevant, Nord d'Àfrica, Cultura, Cromosoma Y, SNPs genòmics, Y-chromosome, Genome-wide, 575
Download from
Any information missing or wrong?Report an Issue