publication . Doctoral thesis . 2014

Engaged work teams in healthy companies: drivers, processes, and outcomes of team work engagement

Pedro Torrente Barberà;
Open Access English
  • Published: 17 Jun 2014
  • Publisher: Universitat Jaume I
  • Country: Spain
Abstract
Aquesta tesi doctoral explora i analitza la vinculació psicològica amb el treball dins d'equips de treball (o team work engagement, en anglès). Pren, per tant, una perspectiva col·lectiva cap al fenomen que havia mancat fins ara. Al llarg de la tesi, fonamentada dins el camp de la Psicologia Ocupacional Positiva, s'adreça: 1) la literatura científica coneguda fins al moment, 2) la mesura del team work engagement, 3) la relació amb constructes de caire individual i el seu encaix amb models tradicionals d’investigació en Psicologia de la Salut Ocupacional Positiva, 4) els antecedents i conseqüències a nivell d’equip de treball, 5) els precursors de nivell superior...
Subjects
free text keywords: Team work engagement, Job demands, Job resources, Burnout, Occupational Health, Positive Psychology, Ciències de la Salut, 159.9, 331, Psychology, Social psychology, Occupational health psychology, Humanities, Work engagement, Work teams, Teamwork, media_common.quotation_subject, media_common
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Doctoral thesis . 2014

Engaged work teams in healthy companies: drivers, processes, and outcomes of team work engagement

Pedro Torrente Barberà;