publication . Doctoral thesis . 2013

Estudio de seguimiento de las caídas en la población mayor que vive en la comunidad

Lavedán Santamaría, Ana;
Open Access Spanish; Castilian
  • Published: 30 May 2013
  • Publisher: Universitat de Lleida
Abstract
Objectiu: Estimar la evolució de caigudes en la gent gran de 75 anys o més que viuen a la comunitat, a la ciutat de Lleida. Mètode: Estudi descriptiu, prospectiu i longitudinal (un primera fase transversal i una segona longitudinal amb una mitjana de seguiment de 2 anys). La mostra total va ser de 640 individus de 75 i més anys de edat, residents a la comunitat a la ciutat de Lleida. Les variables dependents van ser la història de caiguda en l’últim any, la por a caure i el síndrome post caiguda a l’inici de l’estudi, i l’aparició de caigudes durant la fase de seguiment. Entre les variables independents trobem els factors sociodemogràfics, de l’equilibri i la ma...
Subjects
free text keywords: Caigudes, Síndrome post caiguda, Por a caure, Factors associats i gent gran, Caídas, Síndrome postcaída, Factores asociados y personas mayores, Falls, Post-fall syndrome, Associated factors and elderly people, Infermeria, 614
Download from
Any information missing or wrong?Report an Issue