Aspectos de la gestión en la calidad de servicio. Una aplicación del concept mapping al caso de las cadenas hoteleras en España

Doctoral thesis Spanish; Castilian OPEN
Santomà Vicens, Ricard;
(2008)
  • Publisher: Universitat Ramon Llull
  • Subject: hotel management | quality hotels | orders of magnitude | qualitative reasoning | concept mapping | hotel chains | hotels | service quality | tourism | gestión hotelera | calidad en hoteles | órdenes de magnitud | razonamiento cualitativo | cadenas hoteleras | hoteles | calidad de servicio | Turismo | gestió hotelera | qualitat a hotels | ordres de magnitud | raonament qualitatiu | cadena hotelera | hotel | qualitat de servei | Turisme | Economia i Empresa | 338

La indústria hotelera es presenta avui com un dels subsectors més destacats del sector turístic i del sector econòmic espanyol. El seu impacte tant a l'economia com al seu entorn d'actuació és molt destacable i estratègic pel desenvolupament del país i la seva zona d'in... View more
Share - Bookmark