publication . Doctoral thesis . 2015

Eficacia comparada del tratamiento presencial, semipresencial, y telefónico del tabaquismo en unidades especializadas

Baena Garcia, Antoni;
Open Access Spanish; Castilian
  • Published: 07 May 2015
  • Publisher: Universitat Ramon Llull
Abstract
El tabaquisme és un dels deu factors principals de risc de mort. Segons estimacions de l’OMS, és responsable del 12% de les defuncions d'homes i el 6% de les morts de dones al món pel que en el segle XXI s'esperen uns mil milions de morts degudes a fumar si no es donen canvis significatius en la prevalença de consum. A Espanya aproximadament una de cada quatre persones majors de quinze anys fuma. Davant l'epidèmia de tabaquisme és necessari trobar un tractament de demostrada cost-eficàcia que sigui capaç de reduir significativament el nombre de fumadors facilitant l'accessibilitat i l'equitat (que arribi les persones amb menys recursos), objectius assolibles amb...
Subjects
free text keywords: Tabaquismo, TIC, Adicción, Semipresencial, Telefónico, Quitline, Nicotina, Ciències de la Salut, 159.9, 616.89
Download from
Any information missing or wrong?Report an Issue