publication . Doctoral thesis . 2009

Consensus and analia: new challenges in detection and management of security vulnerabilities in data networks

Corral Torruella, Guiomar;
Open Access English
  • Published: 10 Sep 2009
  • Publisher: Universitat Ramon Llull
Abstract
A mesura que les xarxes passen a ser un element integral de les corporacions, les tecnologies de seguretat de xarxa es desenvolupen per protegir dades i preservar la privacitat. El test de seguretat en una xarxa permet identificar vulnerabilitats i assegurar els requisits de seguretat de qualsevol empresa. L'anàlisi de la seguretat permet reconèixer informació maliciosa, tràfic no autoritzat, vulnerabilitats de dispositius o de la xarxa, patrons d'intrusió, i extreure conclusions de la informació recopilada en el test. Llavors, on està el problema? No existeix un estàndard de codi obert ni un marc integral que segueixi una metodologia de codi obert per a tests d...
Subjects
free text keywords: Artificial Intelligence applications in data netwo, Vulnerability assessment, Clustering, Unsupervised Learning, Machine Learning, Network security, Aplicaciones de Inteligencia artificial en Telemát, Detección de vulnerabilidades, Aprendizaje no supervisado, Aprendizaje automático, Aplicacions d'Intel·ligència Artificial en Telemàt, Seguridad en redes de datos, Aprenentatge no supervisat, Detecció de vulnerabilitats, Aprenentatge Artificial, Seguretat de xarxes de dades, Les TIC i la seva Gestió, 004, 62, 621.3
Download from
Any information missing or wrong?Report an Issue