Eficacia relativa y diferencial de una intervención combinada versus farmacológica para el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad en la infancia

Doctoral thesis Spanish; Castilian OPEN
Amado Luz, Laura;
(2012)
  • Publisher: Universitat Ramon Llull
  • Subject: Intervenció psicosocial | Entrenament a pares | Entrenament a professors | Intervenció farmacològica | Tractament combinat o multimodal | Clima escolar i familiar | TDAH | Intervención psicosocial | Entrenamiento a padres | Entrenamiento a profesores | Intervención farmacológica | Tratamiento combinado o multimodal | Clima escolar y familiar | ADHD | Psychosocial intervention | Training for parents | Training for teachers | Pharmacological intervention | Combined or multimodal treatments | School and family environment | Psicologia clínica de la infància | 159.9

El TDAH és un trastorn neuroevolutiu de l’atenció i la impulsivitat de naturalesa crònica que afecta un 4% de la població i que freqüentment s’associa amb altres trastorns, com els problemes de conducta i les dificultats en l’aprenentatge. Actualment hi ha base empír... View more
Share - Bookmark