publication . Master thesis . 2009

KLIMAJOURNALISTIK I DANMARK - EN ANALYSE AF KLIMADÆKNINGEN I FIRE DANSKE DAGBLADE OG EN RESEARCHTUNG RADIOPRODUKTION OM MANGLENDE KLIMATILPASNING AF NYBYGGERI I ØRESTAD

Kyø, Stine;
Open Access Danish
  • Published: 01 Jan 2009
  • Country: Denmark
Abstract
I de senere år har der i offentligheden været en stigende interesse for klimaspørgsmål, og i december 2009 skal Danmark være vært for FN’s internationale klimatopmøde COP15. Det har medført, at klimastoffet efterhånden har skilt sig ud som et særskilt stofområde og ikke længere blot er et af flere temaer under miljøjournalistikken. Med udgangspunkt i en definition af klimajournalistik undersøges dækningen af dette stofområde i fire udvalgte landsdækkende dagblade. På baggrund af en kvantitativ undersøgelse af artikler i en periode på seks måneder og kvalitative forskningsinterview med udvalgte journalister konkluderes det, at klimastoffet ikke dækkes jævnt. Hist...
Subjects
free text keywords: klimajournalistik, radioproduktion
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue