publication . Master thesis . 2009

Hvad vi taler om, når vi taler om natur - et speciale om brak, natur og Grøn Vækst: What we talk about when we talk about nature - a Thesis on Set-aside, Nature and Grøn Vækst

Jørgensen, Diana Rose;
Open Access Danish
  • Published: 01 Jan 2009
  • Country: Denmark
Abstract
Formålet med dette speciale er at undersøge, om nye natur, som vil blive etableret i forbindelse med Grøn Vækst-planen, i tilstrækkelig grad kompenserer for de negative effekter på naturen af braklægningsstoppet. Dette undersøges ved at sammenligne funktionerne af de to slags natur. Funktionerne af de braklagte arealer uddrages dels af en vurdering af arealernes naturindhold, som regeringen bestilte hos sektorforskningsinstitutterne: Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) og Fødevareøkonomisk Institut (FI) før ophævelsen af braklægningspligten og dels igennem en analyse af de EU-støttevejledningerne, som Fødevareministeriet...
Subjects
free text keywords: EU og miljøpolitik, Natur, Landbrug
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue