publication . Master thesis . 2007

Novozymes - kamæleon i en foranderlig omverden: Organisationsmedlemmers rolle i strategisk CSR-kommunikation om genteknologi

Knudsen, Anne; Jørgensen, Camilla Sebelius;
Open Access Danish
  • Published: 01 Jan 2007
  • Country: Denmark
Abstract
Specialeafhandlingen omhandler strategisk CSR-kommunikation med særlig henblik på formidling af genteknologi. Afhandlingen er funderet i et empirisk studie af enzymvirksomheden Novozymes og besvarer dels, hvordan Novozymes håndterer strategisk CSR-kommunikation om genteknologi, og dels hvordan forskningsmedarbejderen oplever denne kommunikation og sin egen rolle heri. Vores videnskabsteoretiske tilgang er funderet i kritisk realisme. Det empiriske grundlag udgøres primært af interviews med 8 forskningsmedarbejdere og 1 kommunikationsmedarbejder. Det teoretiske grundlag udgøres af teori om risikosamfundet (Beck), videnskabsformidling (Horst), teori om kommunikati...
Subjects
free text keywords: CSR, Joanne Martin, Mary Jo Hatch, Majken Schultz, Novozymes, strategisk kommunikation, genteknologi, Ulrich Beck
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue