publication . Master thesis . 2018

Bands & Visuel Kommunikation på Sociale Medier

Benthien, Andreas;
Open Access Danish
  • Published: 01 Jan 2018
  • Country: Denmark
Abstract
Dette projekt undersøger, hvordan bands kan anvende visuel kommunikation strategisk på sociale medier for at opbygge og vedligeholde en interesse hos deres fans. Projektets mediemæssige kontekst tager afsæt i medialisering og convergence culture og er forankret i en case med det danske hardcore/sludge-band Helhorse på turné med det walisiske band Phil Campbell & The Bastard Sons. Igennem dette udarbejdes og eksekveres en strategi, hvor bandet sideløbende med turnéen strategisk deler video og billeder fra koncerterne på deres sociale medier. Empirien er funderet i feltarbejde, som indebærer intensive interviews af Helhorse, et semi- struktureret intervie...
Subjects
free text keywords: Bands, Visuel kommunikation, Sociale medier, Musik, Strategisk kommunikation
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue