Demokratisk forum eller fallit: Valgkamp i den lokale avis set gennem en lingvistisk lup

Master thesis Danish OPEN
Frederiksen, Line;
(2007)
  • Subject: Kommunal valgkamp | Lokalaviser

Denne specialeafhandling undersøger indholdet af DAGBLADET Roskildes artikler om den kom-munale valgkamp i 1997, 2001 og 2005 i de tre dage før, under og efter valget. Formålet med un-dersøgelsen er at dokumentere, hvilke overordnede temaer, der ligger i teksterne og ef... View more
Share - Bookmark