publication . Master thesis . 2012

Det Sorte Fællesskabs Relationelle Performance

von Holstein, Anne-Sofie; Tonning Bælum, Camilla;
Open Access Danish
  • Published: 01 Jan 2012
  • Country: Denmark
Abstract
Dette speciales erkendelsesinteresse hviler på et kommunikativt spændingsfelt mellem nuværende forskning, projekttiltag og politik på ungeområdet i Danmark, kontra hvad ungdommen i dag ønsker og har behov for inden for sociale fællesskaber og uddannelse. Som et meta – perspektiv har vi benyttet dekonstruktionens kritiske optik på den vestlige tænkning med fokus på normative diskurser og dualistiske modsætningsforhold i samfundet. Vi er inspireret af dialogiske kommunikationsteorier, fordi vi erfarer, at de unges stemmer er marginaliserede inden for ungdomsforskning. Specialets videnskabsteoretiske position antager dermed en socialkonstruktivistisk og fænomenolog...
Subjects
free text keywords: Relationel Performance, Metodetilgang til alternative unge
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue