publication . Bachelor thesis . 2012

Estudio comparativo del mercado de las herramientas de gestión de proyectos informáticos

Martínez Dufau, Alejandro Gabriel;
Open Access Spanish; Castilian
  • Published: 18 Jun 2012
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Country: Spain
Abstract
Aquest estudi se centra en la gestió de projectes. Dins d'aquest àmbit l'estudi girarà entorn a les eines de gestió de projectes que actualment hi ha al mercat destinades a les grans empreses.
Subjects
free text keywords: Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes, gestió de projectes, Foundation Degree in Systems Informatics, project management, Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas, gestión de proyectos, Project management -- Computer programs, Gestió de projectes -- Programes d'ordinador, Gestión de proyectos -- Programas de ordenador
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue