Competències i factors clau per a l’èxit educatiu des de la perspectiva dels estudiants universitaris fills/es dels immigrants

Report Catalan; Valencian OPEN
Cano García, Elena;
(2013)
  • Subject: Immigració | Rendiment acadèmic | Competències bàsiques | Professors -- Actituds

L’estudi realitzat ha abordat quines són les competències i els factors clau que estudiants universitaris d’origen immigrant consideren que han estat claus per arribar a la universitat, assolint així l’èxit educatiu. S’han escollit estudiants que haguessin fet l’escolar... View more
Share - Bookmark