publication . Report . 2014

Needs assessment and design of the intervention for high risk sex offenders social reintegration

García Díez, César; Soler Iglesias, Carles;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2014
  • Publisher: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya)
Abstract
Informe executiu de l’estudi d’adaptació "Avaluació de necessitats i disseny de la intervenció per a la reinserció social dels delinqüents sexuals d’alt risc: Adaptació dels Cercles de Suport i Responsabilitat al sistema d’execució penal de Catalunya".
Subjects
free text keywords: Delinqüents sexuals -- Assistència institucional -- Catalunya, Delinqüents sexuals -- Rehabilitació, 343 - Dret penal. Delictes
Any information missing or wrong?Report an Issue