Combination genetic signature stratifies lower-grade gliomas better than histological grade

Article English OPEN
Chan, Aden Ka-Yin; Yao, Yu; Zhang, Zhenyu; Shi, Zhifeng; Chen, Liang; Chung, Nellie Yuk-Fei; Liu, Joseph Shu-Ming; Li, Kay Ka-Wai; Chan, Danny Tat-Ming; Poon, Wai Sang; Wang, Ying; Zhou, Liangfu; Ng, Ho-Keung;
(2015)

We studied if combination genetic signature potentially stratifies lower-grade gliomas better than histology by investigating 214 lower-grade gliomas for IDH1/2 and TERTp mutations, 1p/19q codeletion and EGFR amplification as to their impact on prognostication. Prognost... View more
Share - Bookmark